สิ่งอำนวยความสะดวก

Facilities

space-size.jpg

ขนาดพื้นที่
Space Size

ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 80 ถึง 1,200 ตร.ม.
Space size from 80 to 1,200 sq.m.

IMG_8792 - Version 2 (1).jpg

ที่จอดรถ
Parking

ที่จอดรถ 200 คันในอาคาร และ 200 คันนอกอาคาร
200 indoor and 200 outdoor parking space

IMG_8792 - Version 2.jpg

ห้องอาหารและร้านค้า
Cafeteria

พื้นที่กินอาหาร และร้านค้า อื่นๆ สังสรรค์
Cafeteria with variety of food and beverages 

ระบบรักษาความปลอดภัย
Security

ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงพร้อมกล้อง CCTV และระบบสแกนนิ้วมือก่อนเข้าอาคาร
24/7 security guards, CCTV, and fingerprint scan access

ไฟฟ้าสำรอง
Backup Generator

ไฟฟ้าสำรองเวลาไฟดับ

 

ช่างซ่อม
Building Management

ทีมช่างของอาคารที่คอยบริการซ่อมแซมสำนักงาน

1337180302.jpg

ไปรษณีย์
Post Service

บริการส่งไปรษณีย์และพัสดุ ไม่ต้องออกไปส่งเองข้างนอก
On-site post service

ระบบสุขาภิบาล และกำจัดแมลง
Sewage & Pest Control

ระบบสุขาภิบาลและกำจัดสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดและกำจัดแมลงในส่วนกลาง

ระบบป้องกันอัคคีภัย
Fire Safety

ระบบเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิง